6.30 – 8.00   Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane, rozmowy planowane i sytuacyjne.

8.00 – 8.30  Początek dnia w grupach, praca wyrównawcza, zabawy i ćwiczenia ruchowe. Czynności porządkowe po porannych zajęciach, przygotowanie do śniadania.

Wspólne wielbienie Pana Boga – modlitwa poranna.

8.30 – 9.40  Śniadanie i zajęcia dowolne

9.40 – 11.15  Zajęcia wg. planów pracy.

Katecheza.

Drugie śniadanie.

Spacery i wycieczki, zabawy, zajęcia ruchowe i gry zespołowe w ogrodzie przedszkolnym, warsztaty, teatrzyki ,doświadczenia i obserwacje przyrodnicze, planowe i okazyjne, doskonalenie czynności samoobsługowych.

11.15 – 11.30  Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.

Modlitwa przed posiłkiem.

11.30 – 12.45  Obiad.

12.45 – 13.45
Przygotowanie do odpoczynku, czynności porządkowe i higieniczne. Odpoczynek, słuchanie muzyki, kołysanek, baśni i bajek oraz opowiadań cyklicznych.

13.45 – 14.15  Prace porządkowe, czas na podziękowanie Panu Bogu.

Podwieczorek.

14.15 – 16.30
Zabawy i gry edukacyjne, zabawy ze śpiewem,  zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy dowolne i ćwiczenia indywidualne. Zabawy ruchowe, praca indywidualna i wyrównawcza, gry i zabawy stolikowe, czytanie opowiadań i wybranych książeczek, omówienie wydarzeń dnia.

15.00 – Modlitwa w grupach „Koronka do Miłosierdzia Bożego”.