Historia

Aby ukazać w pełni historię powstania naszego Przedszkola sięgamy do Kroniki Przedszkola.
Poniżej zamieszczamy wybrane akapity i zdjęcia.

Zapiski z kroniki Przedszkola

Ochronka im. św. Anny S.S. Augustianek została otwarta dnia 1-go maja 1934 roku w starym budynku. Jedna duża sala, dwa mniejsze pokoje, przedpokój i jedna weranda przeznaczone były dla Ochronki. Z początku uczęszczała do niej mała liczba dzieci najbiedniejszych. Istniał Komitet Opiekuńczy Ochronki, mający za zadanie przynosić pomoc dzieciom tu uczęszczającym.

1
W nowym budynku frekwencja zwiększyła się szczególnie wtedy, gdy kierowniczką Ochronki została s. Magdalena Zielińska w 1937/38 r.  W czasie wakacji zakładane były sezonowe zajęcia przedszkolne w przyległych do Niepołomic wsiach jak: Wola Batorska, Podłęże. Zajęcia Przedszkolne nie były przeprowadzane podczas zimy, tak na wsiach, jak i w Niepołomicach, gdyż dzieci nie miały okrycia zimowego, a Siostry opału, za to lipiec i sierpień były czynne. Oprócz Przedszkola Siostry prowadziły kurs kroju i szycia.
Po okupacji niemieckiej

Czas Polski przedwrześniowej i czas okupacji Niemieckiej minął. Prywatna inicjatywa zaczyna upadać w każdej dziedzinie, tak samo i prywatne przedszkola przechodzą pod nazwę Związku „Caritas”. Jeszcze w roku 1948 „Caritas” jest pod zarządem Jego Eminencji Kardynała Sapiechy, a następnie przechodzi pod Zarząd Państwa. Napływ dzieci do Przedszkola jest coraz większy. Została zorganizowana Akcja Socjalna mająca za cel opłatę kosztów pobytu dziecka w Przedszkolu z 3 x dziennym pożywieniem.

2

Objęte przedszkole przez s. Monikę miało dużo do życzenia. Oprócz stołów i krzesełek, jednej szafy, prawie że nie było zasadniczych pomocy. S. Monika wyprosiła w Miejskiej Radzie Narodowej 30 tysięcy na pomoce i zakupiła cenne klocki amerykańskie cały komplet, ławkę gimnastyczną, piłkę, kilka zabawek. W roku 1948 urządzono uroczystość św. Mikołaja z obszernym programem i za dość obfity dochód urządzono szatnie przedszkola nowocześnie. Systematycznie zaczęło przybywać zabawek, gier, lalek, loteryjek, pomocy do zabaw na świeżym wolnym powietrzu. Rodzice żywo interesowali się sprawami przedszkola. Kupowano na całą zimę jabłka dla dzieci, urządzano zabawy dochodowe na cele przedszkolne. Organizowano wycieczki: Do Wolskiego lasu oglądać z dziećmi ogród zoologiczny, muzeum, zwiedzanie Krakowa. Wychowawczyni dbała o wysoki poziom rytmiki w przedszkolu, o bezwzględną czystość tak lokalu jak dzieci. Od roku 1948 do 1950 doprowadzono przedszkole na taki stan iż ujrzało napisane sprawozdanie powizytacyjne: ” Przedszkole na należytym poziomie”.
W 1950 r. urządzono bardzo uroczysty dzień święta Matki. Dzieci śpiewały na chórze równo. Rodzice zalewali się łzami. Wieczorem odbyło się przedstawienie na cześć Mamuś.

Przedszkole w 1952 roku

W tym roku przedszkole liczyło 60 dzieci, mimo tej liczby są zdyscyplinowane i przemiłe. Całe lato dzieci korzystają z ogrodu, nie wyłączając posiłku, ani leżakowania. Wspaniałe apetyty na wolnym powietrzu.

3

Przedszkole w latach 1954-1961

Do uroczystości Międzynarodowego Dnia Dziecka w 1952 roku przygotowywało się dzieci przez dwa tygodnie w pogadankach, wierszykach, opowiadaniach jak również przez przygotowywanie się do występu przez rytmikę całego roku. Nauczyły się dzieci tańców ludowych i różnych inscenizacji. Umieszczono podłogę na przedszkolnym ogrodzie. Dookoła podłogi ustawione były ławki, gdzie zasiedli rodzice wraz z krewnymi, przyglądając się występom dzieci. Myślą przewodnią uroczystości było nastawienie dzieci na umiłowanie ludzi – dzieci całego świata, bez względu na rasę.
W 1954 roku, w przedszkolu położno nacisk na silną realizację programu dla przedszkoli wydanego przez Ministerstwo Oświaty. W tym roku oprócz zabaw Noworocznej, wycieczki do lasu i jednego występu dzieci związanego z św. Mikołajem nie urządziliśmy nic na zewnątrz.

15 listopada 1961 r. mimo usilnych starań Siostry Augustianki zmuszone były przekazać przedszkole w ręce władz państwowych (laicyzacja przedszkoli „Caritas”). Przedszkole przyjmuje nazwę: Przedszkole Państwowe nr 2 w Niepołomicach i prowadzone jest przez osoby świeckie.

Kliknij aby obejrzeć Przedszkole w fotografiach z lat 1952-1961

Przedszkole odzyskane po 30 latach

Przedszkole Sióstr Augustianek rozpoczęło swą działalność 1.09.1992 roku po 30-sto letniej przerwie spowodowanej przejęciem przedszkola przez Państwo. Do wznowienia działalności przedszkola przyczyniła się obecna wówczas Matka Generalna – Teresa Wędzicha. Dyrektorem przedszkola została mianowana s. Katarzyna Omyła, która wraz z Matką Ancillą Augustyn dokonały pierwszego zebrania z rodzicami. Mimo, iż miałyśmy pozwolenie na prowadzenie przedszkola, władze gminy obniżały pomoc finansową. Siostry przy pomocy rodziców dzieci zapisanych do przedszkola musiały interweniować o podwyższenie dotacji.
Po długich pertraktacjach i pomocy proboszcza Józefa Rzadkosza, przedszkole otrzymało zapewnienie o 30% dotacji dla dzieci. Na koszt Urzędu Miasta dokonano pierwszych remontów: wmontowanie od strony północnej okna plastykowego, wymalowanie jadalni, umywalni i sali.
6 grudnia 1992 roku odbyła się pierwsza uroczystość w przedszkolu – obchody dnia świętego Mikołaja.