Zajęcia o Polsce

Kolejna lekcja patriotyzmu to uczestnictwo w zajęciach o Polsce – dzieci odszukiwały największe miasta na mapie naszego kraju, pasma górskie oraz Morze Bałtyckie. Cieszy nas bardzo fakt, iż przedszkolaki były bardzo aktywne i prawidłowo odpowiadały na zadane pytania.