Zerówka

Zerówka – Gr. Myszki

Zapewniając dzieciom efektywną naukę, osiąganie systematycznych postępów i sukcesów, stwarzając szansę do rozwoju i lepszego startu w przyszłość – stosujemy w swojej pracy wiele nowatorskich metod, wyciągając z nich to, co najlepsze…

 • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona (dot.gimnastyki mózgu),
 • Metoda D.Dziamskiej (edukacja przez ruch),
 • Metoda J.Cieszyńskiej (symultaniczno-sekwencyjna metoda czytania),
 • Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz (wielostronne oddziaływanie),
 • Metoda E.Gruszczyk Kolczyńskiej (dot.eduk.matematycznej),
 • Metoda Glena Domana (dot.czytania globalnego),
 • Metoda Ireny Majchrzak (dot. dzieciecej inicjacji w świat czytelnictwa),
 • Metoda C.Orffa (rozwijanie ekspresji i inwencji twórczej poprzez ruch, muzykę),
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne (wspomaganie rozwoju psychoruchowego),
 • Pedagogika zabawy (kreatywne prowadzenie grupy),
 • Metoda Batii Strauss (aktywnego słuchania muzyki),
 • El. Integracji Sensorycznej (dot. rozwoju zmysłów),
 • Metoda R.Labana (dot.ruchowej ekspresji twórczej),
 • Metoda J.Osborne „Burza mózgów” (twórcze myślenie, rozwiązywanie problemów),
 • i inne…

Ponieważ wiemy, jak ważne jest rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych, w tym roku wprowadziliśmy innowację pedagogiczną pt. „Kodowanie nie tylko na dywanie”, którą obięliśmy całe przedszkole. Bierzemy również udział w projekcie „Uczymy Dzieci Programować”, „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, „Czyściochowe Przedszkole”.

Kółka zainteresowań, które prowadzimy dla Państwa dzieci, to :

 • Bajkoterapia,
 • „Mały Chemik – eksperymenty”,
 • „Mały Programista”,
 • „Podróże Małe i Duże”

Motto naszej grupy :

W naszym ulu czas płynie nam słodko niczym miód… ale też ciężko pracujemy, aby móc kiedyś samodzielnie wyfrunąć na pasjonującą łąkę życia…  

Wychowawca: mgr Anna Jurkiewicz