Zapisy

Przedszkole prowadzone przez Siostry Augustianki w Niepołomicach jest placówką niepubliczną, katolicką, którego celem jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Przedszkole przyjmuje za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.

Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 -6 lat. W wyjątkowych sytuacjach dzieci w wieku 2,5 lat.

Rekrutacja do Przedszkola odbywa się w marcu. W miarę wolnym miejsc Przedszkole przyjmuje dzieci przez cały rok kalendarzowy.

Przedszkole przygotowuje dzieci 6 letnie do podjęcia nauki w kl. I Szkoły Podstawowej – tzw. zerówka, oraz realizuje zadania wobec dziecka posiadającego orzeczenie do kształcenia specjalnego.