Szanowni Państwo
 

Zapisy dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 rozpoczną się  1 marca 2021r i trwać będą do wyczerpania miejsc.

Ze względu na bezpieczeństwo Państwa, jak  i pracowników przedszkola, wnioski zapisu dziecka będziemy przyjmować elektronicznie w formie skanu przesyłanego na adres email: przedszkole.niepolomice@gmail.com

można  również  kartę zapisu dostarczyć osobiście. 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny : 12 281 14 87  / 783 790 525  lub  email.
Lista  dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zostanie podana do wiadomości 31 marca 2021 r.

Rodzice dzieci przyjętych  do przedszkola, będą zobowiązani pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola do 09 kwietnia 2021r.

 Niepodpisanie woli w/w wymienionym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

Informujemy również, że w ostatnich dniach czerwca 28,29,30 zostaną zorganizowane dla nowo przyjętych dzieci dni adaptacyjne.( Jeżeli sytuacja epidemiologiczna w kraju ulegnie poprawie) Szczegółowe informacje zostaną podane w czerwcu 2021r

 
Karta zapisu dziecka  do przedszkola, do pobrania w linku poniżej. 
 
KARTA ZGŁOSZENIA :https://drive.google.com/file/d/1u-utNu-LJjZquHUICLiGrOmGDpM2x5J0/view?usp=sharing
———————————————————————————————————————-
 

Informacja dotycząca zapisu dziecka do przedszkola

-Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3-6 lat.W uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecku w wieku 2,5 lat.

-Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

-W przedszkolu funkcjonuje grupa „O” – zerówka.

-Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne przyjmowane są do przedszkola w pierwszej kolejności.

-W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

-Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w każdym roku w marcu na kolejny rok szkolny i trwa do wyczerpania miejsc.

-W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu, jest możliwość przyjęcia dziecka w ciągu całego roku szkolnego

-Podstawą zapisu dziecka do przedszkola po raz pierwszy jest „Karta zgłoszenia dziecka”.

-Do przedszkola zapisywane są dzieci  jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej

-Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu składają deklarację dot. dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola.

-Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do przedszkola na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” oraz orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Szczęść Boże!

 s. Danuta Sierant 

Dyrektor przedszkola