SZANOWNI  RODZICE

Uprzejmie informuje, że kartę deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym,  można pobrać ze strony Przedszkola   www.przedszkole.niepolomice.augustianki.pl

od 08 lutego 2021 r i przesłać skanem na adres przedszkole.niepolomice@gmail.com

Jest możliwość pobrania kart z Przedszkola. Proszę  o oddanie, lub przesłanie  dokładnie wypełnionych dokumentów ostatecznie do 19 lutego 2021r.  

Przy składaniu deklaracji mogą Państwo złożyć kartę zapisu młodszego rodzeństwa dzieci, które już uczęszczają do przedszkola (mają one pierwszeństwo zapisu, – karta na stronie przedszkola)

KARTA DEKLARACJI : https://drive.google.com/file/d/1vn4c7-euWMEI4iw8UrakoMVYuP614Yr1/view?usp=sharing

KARTA ZGŁOSZENIA :https://drive.google.com/file/d/1u-utNu-LJjZquHUICLiGrOmGDpM2x5J0/view?usp=sharing

————————————————————————————

Zapisy nowych dzieci do  Przedszkola rozpoczną się  1 marca 2021r.    i trwać będą do wyczerpania miejsc.

Lista dzieci zakwalifikowanych  do przedszkola  zostanie podana do wiadomości 31 marca  2021 r.

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, będą zobowiązani pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka  do 09 kwietnia 2021r.

Niepodpisanie woli w/w wymienionym terminie będzie równoznaczne  z rezygnacja z miejsca w naszym przedszkolu

———————————————————————————————-

Informujemy również, że w ostatnich dniach czerwca 28,29,30 zostaną zorganizowane dla nowo przyjętych dzieci dni adaptacyjne.   ( Jeżeli sytuacja epidemiologiczna w kraju ulegnie poprawie)

Szczegółowe informacje zostaną podane w czerwcu 2021r.

————————————————————————————

Drodzy Rodzice

Za kilka dni rozpoczniemy nowy rok przedszkolny. Przesyłam Państwu kilka ważnych informacji dot. funkcjonowania Przedszkola Sióstr Augustianek w Niepołomicach od 1 września 2020 roku

Na podstawie:

Wytycznych epidemiologicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- IV aktualizacja 

 wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374, 567 i 1337)  

 1. Przedszkole Sióstr Augustianek w Niepołomicach zaprasza dzieci od 1 września 2020 w godz. od 06:30-16:30                    
 2. Rodzice przed przyjściem dziecka do przedszkola, proszeni  są do złożenia oświadczenia  – Załącznik nr 1
 3. Do przedszkola mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną- (kaszel, katar, gorączka)
 4. Przyprowadzać/ odbierać dziecko z przedszkola może tylko osoba zdrowa.
 5. Rodzic przyprowadzając dziecko do placówki zachowuje wszelkie środki ostrożności (maseczka, rękawiczki, dezynfekcja rąk),dzwoni domofonem  wzywając pracownika przedszkola i czeka na jego przybycie.
 6. Rodzic dziecka 3-letniego może wejść na teren przedszkola ( szatnia ) i pomóc się rozebrać / ubrać swojemu dziecku zachowując reżim sanitarny. (osłonięte usta i nos- maseczka, rękawiczki lub dezynfekcja rak)
 7. Rodzice dzieci 4,5,6 letnich nie wchodzą na teren przedszkola
 8. Pracownik przedszkola ( w masce i rękawiczkach) odbiera dziecko, mierzy temperaturę dziecku termometrem bezdotykowym. Jeżeli temperatura ciała dziecka wynosi 37.5 C lub wyżej, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola. Placówka nie prowadzi rejestru temperatur
 9. Dzieci 4,5 i 6 letnie wchodzą do szatni , myją ręce, rozbierają się sami lub z pomocą pracownika przedszkola/ taka sama procedura jest przy wychodzeniu dziecka z przedszkola.
 10. Pracownik odbiera dziecko od rodziców, prowadzi do łazienki celem umycia rąk, pomaga w rozbieraniu i zaprowadza do grupy
 11. W taki sam sposób odbywa się odbieranie dziecka z przedszkola. Pracownik pomaga dziecku  w ubieraniu. Rodzic czeka na dziecko przy drzwiach wejściowych.
 12. Jeżeli zgromadzi się większa ilość Rodziców z  dziećmi  3 letnimi,  tylko 1 rodzic + dziecko może wejść  na teren przedszkola, reszka rodziców oczekuje przed  wejście zachowując wszelkie środki ostrożności(osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, lub dezynfekcja rak) –  dystans społeczny min 1,5 m
 13. Ogranicza się przebywanie w placówce osób trzecich od minimum
 14. Odbierając dzieci w godzinach popołudniowych z ogrodu przedszkolnego – rodzic czeka za bramką  na wydanie dziecka. Nie wchodzi za bramkę, na teren ogrodu
 15. Dzieci będą korzystały ze świeżego powietrza na terenie podmiotu, nie będą wychodziły na spacery, wycieczki poza teren placówki
 16. W ogródku przedszkolnym każda grupa dzieci będzie korzystała ze sprzętu rekreacyjnego w wyznaczonym terminie i na wyznaczonym placu.
 17. Wszystkie urządzenia, sprzęty oraz powierzchnie dotykowe na placu zabaw będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu oraz  dezynfekowane.
 18. Do przedszkola nie mogą chodzić dzieci ani pracownicy, jeżeli ktoś z domowników   najbliższej rodziny  przebywa na kwarantannie, lub w izolacji.
 19. Zakazuje się bezwzględnie przynoszenia do przedszkola przez dzieci zabawek i żywności.
 20. Każda grupa będzie przebywać w wyznaczonej sali, pod opieka tych samych nauczycieli
 21. Dzieci z różnych grup nie będą się spotykały ze sobą.
 22. Sale przedszkolne będą  wietrzone raz na godzinę, lub częściej w zależności od potrzeby.
 23. Przy wejściu do budynku jest umieszczony automatyczny dozownik bezdotykowy Rodzice, opiekunowie są zobowiązani zdezynfekować dłonie.
 24. Pomieszczenia w przedszkolu są sprzątane, myte  i dezynfekowane codziennie, zgodnie   z obowiązującymi procedurami.
 25. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu będą korzystać z posiłków przygotowanych  w kuchni przedszkolnej i spożywać w swojej sali
 26. Naczynia stołowe, sprzęt kuchenny i sztućce są myte w zmywarce przy użyciu detergentu w temperaturze 60°C i wyparzane
 27. Jeżeli u dziecka przebywającego w przedszkolu zaobserwuje się objawy sugerujące chorobę zakaźną ( katar, kaszel, temperatura, bóle ucha, wymioty, biegunka ) natychmiast powiadamia      się Rodzica, który jest zobowiązany do odbioru dziecka z przedszkola.  
 28.  Jeżeli dziecko manifestuje  niepokojące objawy chorobowe , natychmiast zostaje odizolowane  do odrębnego pomieszczenia z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.                                                                       
 29. Dziecko do czasu przyjazdu rodzica pozostaje pod opieką nauczyciela lub wyznaczonej      osoby.                                                                                                                                                     

Więcej informacji i bardziej szczegółowo uzyskają Państwo na zebraniach grupowych Szanowni Państwo, bardzo proszę o wypełnienie ankiety i przekazanie razem z dzieckiem przybywającym do przedszkola. Bez wypełnionej ankiety dziecko nie zostanie przyjęte w tym dniu do przedszkola. ( załącznik poniżej)        

https://drive.google.com/file/d/1atUUzw6pDp9DUyMhyfJsiZmyIGvs2A9r/view?usp=sharing                                            

 Szczęść Boże.                                                                                                                                                     s.Danuta  Sierant 

————————————————————————————-

Drodzy Rodzice

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym serdecznie zapraszamy  na spotkanie grupowe:

Gr. I   3-latki  „Biedronki” 01.09.2020r Godz.  16:00 Odbiór dziecka do godz.16:00
Gr.II 4-latki” Motylki” 02.09.2020r. Godz. 16:00 Odbiór dziecka do godz.16:00
Gr.III 5-latki „ Sówki” 03.09.2020r. Godz. 16: 00 Odbiór dziecka do godz.16:00
Gr. IV 5-6- latki „ 04.09.2020r. Godz.16:00 Odbiór dziecka do godz.16:00

(Obowiązuje dystans społeczny min. 2 m, zmiana obuwia, maska dla rodziców i dezynfekcja rąk, pomiar temperatury ciała rodzica)

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor i nauczyciele grup

————————————————————————————-

Drodzy Rodzice trzylatków

Od 1 września 2020 r. Wasza pociecha rozpocznie edukacje przedszkolną.

W związku z wytycznymi GIS i MZ – sytuacją pandemii a co za tym idzie obostrzeniami sanitarnymi, dbając o bezpieczeństwo dzieci, personelu i nas wszystkich uprzejmie informuje że:  w dniu 31 sierpnia 2020 roku, od godz. 09:00-do 15: 00 przedszkole będzie otwarte. Zapraszam do zwiedzania i zapoznania się z przedszkolem. W obecnej sytuacji wymagającej ograniczenia kontaktów na teren przedszkola może wejść tylko JEDEN RODZIC + DZIECKO) Nie będzie zabaw i zajęć integracyjnych. ( Obowiązuje dystans społeczny min. 2 m, zmiana obuwia, maska dla rodziców i dezynfekcja rąk, pomiar temperatury ciała dziecka i rodzica)

Udostępnione będą sale przedszkolne oraz ogród- plac zabaw dla dzieci.

W budynku przedszkolnym może przebywać tylko jeden rodzic+ dziecko.

Będzie możliwość rozmowy z dyrektorem oraz nauczycielkami grupy.

Naszym pragnieniem jest, aby wszystkie dzieci z radością i uśmiechem, bez stresu i płaczu uczęszczały do naszego przedszkola.

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor i personel przedszkola  

—————————————————————————————————–

Informacje dla Rodziców nowo przyjętych dzieci na rok 2020/2021 – grupa dzieci 3-letnich.

Wszystkie informacje są do uzyskania w linku poniżej:

https://drive.google.com/file/d/16S0K2P240UdJYz08-_2MbOQyStUiNFA2/view?usp=sharing

—————————————————————————————————–

Informacje na nowy rok przedszkolny 2020/2021 r.

Drodzy Rodzice

Zakończył się rok przedszkolny 2019/2020

Dyżur wakacyjny rozpoczął się od 01.07-15.07.2020r.  w godz. 07:00-16:00

Proszę o zaopatrzenie dzieci w wodę, nakrycie na głowę (czapeczka, chustka)

Nowy rok szkolny zaczynamy od 01 września 2020 r.

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 06:30-16:30

Przewidywane zebranie odbędzie się 01 września 2020 r. o godz 16:30 ( warunek : jeżeli nie będzie zaostrzeń i sytuacja w kraju będzie ustabilizowana, w przeciwnym wypadku informacje dotyczące rozpoczęcia nowego roku, zostaną podane na stronie internetowej)

Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu od września 2020r. – 350 zł

Stawka dzienna za żywienie od września 2020 r  – 10 zł

—————————————————————————————————–

                D R O D Z Y   R O D Z I C E

Kończy się powoli rok przedszkolny, przed nami  czas WAKACJI.

Z żalem i przykrością informuje, że w tym roku, nie będzie oficjalnego zakończenia przedszkola.

Dyplomiki dla dzieci 5-letnich kończących edukację przedszkolną będą gotowe do odebrania od 22.06.- 26.06.2020r. w godz. 09:00-13:00

Dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu trwa od 01- do 15 lipca 2020 r.

Zainteresowanych Rodziców uczęszczaniem dziecka  do przedszkola w tym czasie, proszę o zgłaszanie  do 26 czerwca 2020 roku do biura

Przedszkole w czasie dyżuru wakacyjnego będzie czynne  w godz 07:00 do 16:00

————————————————————————————-

                                                                         Niepołomice 19.06.2020 r.

    Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci

Z Okazji zakończenia Roku przedszkolnego pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Rodzicom oraz Dzieciom za kolejny rok pracy, wysiłku oraz chwile tak dobre jak i trudne.

Dziękuję za współprace, życzliwość, wsparcie i podejmowany trud w trosce o dobro i rozwój Przedszkola.

Życzę Wam Kochane DZIECI  aby nadchodzące wakacje były pełne radości, ciekawe, bezpieczne a nade wszystko wypełnione Bożą Opieką.  Niech Anioł Stróż czuwa nad każdym z Was, byście w pełni sił i zdrowia mogły powrócić do Przedszkola w kolejnym roku szkolnym.

Szczęść Boże

s.Miriam – Danuta Sierant