Zajęcia

Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Program, z którego korzystają w tym roku wszystkie grupy przedszkolne to „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej. Autorki podkreślają w nim, iż „w działania pedagogiczne na rzecz pomagania dzieciom w rozwoju zaangażowani powinni być, oprócz nauczycieli i personelu przedszkola, także rodzice, których wiedza o dziecku, preferowany system wartości oraz światopogląd powinny być elementami wspólnych uzgodnień i podejmowanych decyzji względem dbałości o losy podopiecznych”. Program stawia na rozwój dziecka i jego aktywność. Jest ona punktem wyjściowym do działań, które mają pozwolić dziecku na poznanie samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno – przyrodniczego i relacji z innymi. Przede wszystkim jednak najważniejsze jest, aby aktywność dziecka (we wszystkich możliwych jej formach) pomagała dążyć do wzrastającej samodzielności.

Jesteśmy przedszkolem katolickim i nasze działania zmierzają do tego, by rozmowy o Panu Bogu i Jego niezmierzonej miłości, modlitwa, umiejętność dostrzegania Jego Czuwającej Opatrzności w naszej codzienności kształtowały wiarę i postawy dzieci i  – mamy nadzieję – całych Rodzin. Często wielbimy Pana Boga radosnym śpiewem i spontanicznymi pląsami na Jego chwałę.

Co roku obieramy Świętego Patrona, który przewodzi nam i jednoczy nas we wspólnych działaniach. Obecnie jest to Święty Jan Paweł II, którego życie będziemy stopniowo poznawać, również poprzez pielgrzymowanie do miejsc szczególnej Jego obecności starać się, za Jego przykładem, być coraz lepszymi.

Bardzo ważne są dla nas kontakty z literaturą oraz różnymi formami sztuki: teatrem, operą itp. Realizujemy je zarówno na terenie przedszkola, jak i poza nim. Warto podkreślić, że są one dostępne przynajmniej raz w miesiącu, a spotkania z książką to już nasza wspaniała  codzienność.

Nauczycielki chętne dzielą się swoją pasją z dziećmi i koleżankami z pracy – opracowują dni wspólnych działań, w które zaangażowana jest cała nasza wspólnota. Ktoś kocha sport? – organizuje dzień sportu, ktoś lubi zabawy językowe? – organizuje dzień przysłów, ktoś pasjonuje się podróżami? – wymyśla dzień z jakimś państwem, potrawą zagraniczną…. Propozycji jest naprawdę bardzo dużo! Dodamy, że dosyć często, do dzielenia się swoimi umiejętnościami i pasjami, zapraszani są rodzice dzieci, którzy zawsze spisują się na medal!

Cieszy nas bardzo obcowanie z przyrodą, a bliskość lasu stwarza do tego wspaniałe okazje i możliwości.

Śmiało można powiedzieć, że nasze dzieci są rozśpiewane – uwielbiamy muzykę i uczymy się ciągle nowych piosenek, a repertuar uzupełniają melodie śpiewane na chwałę Bożą!

Oferta zajęć w naszej placówce jest niezwykle bogata i atrakcyjna. Najlepiej odzwierciedla to galeria – serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nią (zakładka Aktualności).

Zachwyca a czasem – nas dorosłych – zawstydza niezwykle prosty,  szczery, pełen ufności, serdeczny kontakt naszych dzieci z Panem Bogiem. Ich autentyczność sprawia, że modlitwa nie jest dodatkiem, czymś sztucznie dołożonym do codziennych czynności, ale jest niezbędna każdego dnia, staje się prawdziwym oddechem duszy. Nasze dzieci wielbią Boga pięknem swego uśmiechu, zachwytem i zadziwieniem oczu, radością, wszystkimi swoimi „Achami” i „Ochami”, śmiechem i uśmiechem, ruchem, tańcem, gestem, zasłuchaniem, słowem modlitwy wypowiadanym i powtarzanym dziecięcą mową – słowem – tym wszystkim czym są i co robią.