Przedszkole prowadzone przez Siostry Augustianki w Niepołomicach jest placówką niepubliczną, katolicką, którego celem jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Przedszkole przyjmuje za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.

Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 -6 lat. W wyjątkowych sytuacjach dzieci w wieku 2,5 lat.

Rekrutacja do Przedszkola odbywa się w marcu. W miarę wolnym miejsc Przedszkole przyjmuje dzieci przez cały rok kalendarzowy.

Przedszkole przygotowuje dzieci 6 letnie do podjęcia nauki w kl. I Szkoły Podstawowej – tzw. zerówka.

Przedszkole czynne jest od 06:30-16:30 od poniedziałku do piątku.

Przedszkole funkcjonuje  przez cały rok szkolny z wyjątkiem: Wigilia Bożego Narodzenia, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, oraz Święta Państwowe  i Kościelne. 

Dyżur wakacyjny w przedszkolu trwa od 01 lipca do 15 lipca.

Od 16 lipca do 31 sierpnia przedszkole jest zamknięte.

Opłata stała za pobyt  dziecka w przedszkolu wynosi 400 zł, a za drugie i kolejne dziecko (rodzeństwo)  – 300 zł. ( obowiązuje od 1 września 2022r)

W okresie wakacyjnym tj. od 1-15 lipca, jeżeli dziecko jest zapisane na dyżur opłata wynosi – 200 zł , drugie i kolejne dziecko (rodzeństwo) po 150 zł. ( obowiązuje od 1 września 2022r)

W sierpniu nie ma opłat za przedszkole.

Stawka dzienna za żywienie wynosi – 13 zł. ( obowiązuje od 1 września 2022r) Przedszkole posiada własną kuchnię. W ciągu dnia wydawane są dzieciom 4 posiłki.