Ramowy plan dnia

Poniżej umieszczamy ramowy plan dnia naszego Przedszkola

                                                                                  6.30 – 8.00
Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane, rozmowy planowane i sytuacyjne,

praca wyrównawcza i stymulacyjna, zabawy integracyjne ze śpiewem i przy muzyce.

8.00 – 8.30
Początek dnia w grupach, praca wyrównawcza i stymulacyjna, zabawy i ćwiczenia ruchowe. Czynności porządkowe po porannych zajęciach, przygotowanie do śniadania.

Wspólne wielbienie Pana Boga – modlitwa poranna.

8.30 – 9.40
Śniadanie i zajęcia dowolne.

9.40 – 11.15
Przygotowanie do zajęć i zajęcia programowe z całą grupą. Katecheza.

Drugie śniadanie. Spacery i wycieczki, zabawy, zajęcia ruchowe i gry zespołowe w ogrodzie przedszkolnym i na łące,

doświadczenia i obserwacje przyrodnicze, planowe i okazyjne, doskonalenie czynności samoobsługowych.

11.15 – 11.30
Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.

Modlitwa przed posiłkiem.

11.30 – 12.45
Obiad.

12.45 – 13.45
Przygotowanie do odpoczynku, czynności porządkowe i higieniczne.

Poobiedni odpoczynek, słuchanie muzyki, kołysanek, baśni i bajek oraz opowiadań cyklicznych.

 

13.45 – 14.15
Prace porządkowe, czas na podziękowanie Panu Bogu.

 Podwieczorek.

14.15 – 15.00
Zabawy i gry edukacyjne, zabawy ze śpiewem, ćwiczenia gramatyczne i słownikowe, zabawy inspirowane przez dzieci,

zabawy dowolne i ćwiczenia indywidualne.

15.00 – 15.10
Spotkanie na modlitwie w Godzinie Bożego Miłosierdzia, wspólne uwielbianie Pana Boga i modlitwa spontaniczna.

15.00 – 16.30
Zabawy w sali lub na świeżym powietrzu, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe, praca indywidualna i wyrównawcza, gry i zabawy stolikowe, czytanie opowiadań i wybranych książeczek, omówienie wydarzeń dnia.