Tuptusie

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK 2018

DARY JESIENI

 • Rodzina dzieci Bożych spotyka się z Bogiem. Dzieci zapoznają się ze Słowem Bożym zawartym w Piśmie Świętym. Uczymy szacunku do Świętej Księgi i z słuchania z uwagą Słowa Bożego. Dzieci utrwalają wiadomości o modlitwie różańcowej i do Anioła Stróża.
 • Podzielimy nazwy warzyw na sylaby
 • Wskażemy części naziemne i podziemne warzyw
 • Odgadniemy warzywa i owoce jedynie za pomocą zmysłu dotyku
 • Będziemy obserwować i porównywać pestki pod względem wielkości
 • Rozpoznamy literę A wśród innych liter, będziemy wodzić palcem po szablonie litery
 • Sklasyfikujemy grzyby na jadalne i niejadalne

DBAMY O ZDROWIE

 • Sklasyfikujemy i przeliczymy produkty do odpowiedniego piętra piramidy żywienia
 • Podamy sposoby troszczenia się o własne zdrowie
 • Dobierzemy strój do pogody
 • Będziemy korzystać z biblioteczki grupowej, wypowiemy się na temat oglądanych książek
 • Wytniemy elementy z gazety i sklasyfikujemy wycięte obiekty
 • Nazwiemy części garderoby
 • Wyodrębnimy głoskę w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

 • Odgadniemy zagadki słowne i dźwiękowe na temat zwierząt leśnych
 • Wyodrębnimy nazwy zwierząt z innych słów
 • Przeczytamy globalnie nazwy zwierząt
 • Wyszukamy na obrazkach podobieństwa i różnice
 • Odrysujemy liść na kartce papieru techniką frotażu
 • Uporządkujemy liście według koloru i rozmiaru, posegregujemy obiekty

ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

 • Ułożymy książki według wysokości, grubości, koloru
 • Podamy skojarzenia do słowa „artysta”, narysujemy artystę przy pracy,
 • Sklasyfikujemy rodzaje obrazów
 • Nazwiemy różne techniki malarskie
 • Porównamy bilety teatralne i kinowe
 • Rozpoznamy i nazywa literę E spośród innych

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W NAJBLIŻSZYM CZASIE

 • 11.10 – Spotkanie z teatrzykiem Krak-Art. – „Zajęcza chatka”
 • 18.10 – Spotkanie przedszkolaków w kościele – poznajemy polskich świętych – Święty Stanisław ze Szczepanowa
 • 25.10 – Interaktywny Dzień Wspólnych Działań – „Święta Rito, co nam powiesz o sobie?”

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ 2018

W PRZEDSZKOLU

 • Zorganizujemy kącik czytelniczy w naszej sali
 • Weźmiemy udział w zabawach integracyjnych
 • Podamy słowa rozpoczynające się na daną głoskę
 • Będziemy odpowiadać na pytania dotyczące tekstu
 • Zrozumiemy polecenie „Co drugi, co trzeci”
 • Ocenimy swoje zachowanie w kontekście norm przyjętych w grupie
 • Rozpoznamy globalnie napis swojego imienia

WAKACYJNE WSPOMNIENIA

 • Weźmiemy udział w uroczystym pasowaniu na czytelnika
 • Zorganizujemy w sali kącik z pamiątkami z wakacji
 • Opowiemy fragmenty znanych bajek
 • Dokonamy analizy sylabowej prostych wyrazów
 • Będziemy kształtować umiejętność prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego
 • Wypowiemy się na temat swoich wakacji
 • Rozróżnimy symbole, kolory na mapie i poznamy ich znaczenie

JESTEŚMY BEZPIECZNI

 • Powtórzymy proste rymowanki z gestykulacją
 • Wypowiemy się na temat swojego miejsca zamieszkania i poznamy zasady bezpieczeństwa na temat tego, komu można go podać
 • Będziemy posługiwać się określeniami stosunków przestrzennych
 • Rozpoznamy znajome cyfry
 • Wybierzemy sytuacje, w których potrzebna jest straż pożarna
 • Rozpoznamy znaki drogowe
 • Będziemy przeliczać w zakresie 10

DBAM O SIEBIE I ŚRODOWISKO

 • Rozpoznamy, nazwiemy i wskażemy różne części ciała
 • Odczytamy globalnie napisy nazw części ciała
 • Poznamy podstawowe organy człowieka: mózg, serce, płuca, żołądek
 • Wymienimy zmysły człowieka
 • Będziemy kreślić palcem kształt litery o w powietrzu i po konturze
 • Wymienimy wyrazy rozpoczynające się głoską o
 • Będziemy szeregować dźwięki wg wysokości

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W NAJBLIŻSZYM CZASIE

 • 20.09 – Spotkanie Przedszkolaków w Kościele – poznajemy polskich świętych – Święty Wojciech