Tuptusie

Dzień Dziecka to bardzo radosny dzień dla wszystkich dzieci, taki też był dla naszych przedszkolaków.
Z tej okazji zostaliśmy zaproszeni do Ali w celu „poszukiwania lata w ogrodzie”.
Czekało tam na nas mnóstwo atrakcji: gry i zabawy integracyjne na placu zabaw, trampolina, jazda samochodzikiem oraz smakołyki.

Bardzo dziękujemy Mamusi, Tatusiowi, Babci i Dziadziusiowi Ali za zaproszenie!

Szczęść Boże!
Tuptusie


ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
CZERWIEC 2019

DZIEŃ DZIECKA
• poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
• doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
• zaznajomienie dzieci z ich prawami;
• kształtowanie poczucia własnej wartości;

ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE
• poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
• doskonalenie czytania globalnego;
• poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;
• poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców;

LATO
• poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;
• poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);
• poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach;
• poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;

WAKACJE
• doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie i porównywania długości obiektów;
• poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich
• doskonalenie umiejętności czytania globalnego
• poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;

KATECHEZA
Jesteśmy uczniami Pana Jezusa i chcemy Go naśladować: Pan Jezus posłał do ludzi Apostołów. Uczniowie Pana Jezusa. Pan Jezus jest naszym Przyjacielem.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W NAJBLIŻSZYM CZASIE
• 03.06 – Dzień Dziecka w naszym Przedszkolu
• 10.06 – pokaz tańca i Uroczyste Pożegnanie starszaków
• 14.06 – wyjazd do teatru „Groteska” na spektakl pt. „Brzydkie Kaczątko”


27.05 w naszej grupie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty, podczas której Tuptusie zaprezentowały program artystyczny.

Po występie były zabawy integracyjne z Rodzicami, życzenia, całusy, prezenty oraz wiele uśmiechów i radości, a Tuptusie za swój występ zostały nagrodzone brawami.

Podczas uroczystości odbył się również kiermasz książek. Dzieci przyniosły z domu książki, którymi chętnie wymieniały się między sobą.

Bardzo dziękujemy za odwiedziny!

Szczęść Boże!
ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
MAJ 2019


POLSKA TO MÓJ DOM
• Utrwalenie polskich symboli narodowych;
• Zapoznanie z monetami i banknotami;
• Wprowadzenie litery J, j;
• Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;

W KRAINIE MUZYKI
• Poszerzanie wiedzy muzycznej (instrumenty);
• Doskonalenie umiejętności matematycznych;
• Zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi;
• Wprowadzenie litery H, h;

WRAŻENIA I UCZUCIA
• Utrwalenie nazw emocji, rozpoznawanie i podawanie nazw emocji własnych oraz innych osób
• Wskazywanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami;
• Wyrażanie swoich przeżyć w formie ekspresji plastycznej;

ŚWIĘTO MAMY I TATY
• Uwrażliwianie na emocje i odczucia innych;
• Myślenie twórcze;
• Doskonalenie umiejętności słuchania i wypowiadania się o własnej rodzinie;
• Rozwijanie wrażliwości artystycznej;
KATECHEZA
Miesiąc przeżywany z Maryją Matką Pana Jezusa i naszą Matką zachęta do uczestnictwa
w nabożeństwach majowych. Pan Jezus jest Troskliwym Pasterzem, każdego z nas zna po imieniu. Pan Jezus jest zawsze z nami.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W NAJBLIŻSZYM CZASIE
• 08.05 – wycieczka całego Przedszkola do Pacanowa
• 09.05 – Dzień Wspólnych Działań – Różane opowieści
• 16.05 – Spotkanie przedszkolaków w Kościele – św. Jan Paweł II
• 22.05 – Uroczyste uczczenie Patronki Roku – Świętej Rity w dniu Jej święta – nabożeństwo w Kościele z udziałem dzieci i ich Rodzin – godz. 16.00
• 24.05 – Msza Święta w intencji Mam i Tatusiów, godz. 18.00


ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
KWIECIEŃ 2019
PRACA ROLNIKA
• Poznanie różnic między sianem a słomą;
• Doskonalenie umiejętności szeregowania;
• Rozpoznawanie i podawania nazw roślin rosnących na polu;
• Doskonalenie chwytu pęsetkowego i motoryki małej;

TAJEMNICE KSIĄŻEK
• Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
• Kształtowanie poszanowania dla książek;
• Wprowadzenie litery F, f;
• Zapoznanie z różnymi rodzajami książek;

WIELKANOC
• Zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych;
• Doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami;
• Poznanie tradycji ozdabiania jaj;
Utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki;
DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
• Wprowadzenie litery Z, z;
• Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
• Doskonalenie umiejętności segregacji śmieci;
• Wprowadzenie pojęcia recyklingu;
KATECHEZA
Niedziela Palmowa wprowadza nas w Wielki Tydzień- omówienie z dziećmi wydarzeń związanych z tym okresem. Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Wielkanoc. Niedziela Miłosierdzia jakie ma dla nas znaczenie.
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W NAJBLIŻSZYM CZASIE
• 11.04 – Spotkanie przedszkolaków w Kościele
• 17.04 – Chrystus Zmartwychwstał! – życzenia wielkanocne we Wspólnocie Przedszkolnej
• 24.04 – Pielgrzymka Przedszkolaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Białych Morzach w Krakowie
• 25.04 – Dzień Wspólnych Działań – Święta Siostra Faustyna woła razem z nami – Jezu, ufam Tobie!
• 26.04 – Wyjście do MCDiS na musical pt. „Podróże Pana Kleksa”


27 marca 2019 roku w Przedszkolu Sportowo-Tanecznym „Tygrysek” odbył się
I NIEPOŁOMICKI PRZEGLĄD PIOSENKI ANGIELSKIEJ.


W przeglądzie wzięły udział dzieci z grupy „Tuptusie”: Agatka Gryz, Zosia Nowak, Michałek Paluch, Lenka Rozpędzik i Bronia Sobieraj, które wykazały się nie lada odwagą i godnie reprezentowały nasze Przedszkole.


Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy.
Doskonała organizacja i wiele atrakcji sprawiły, że dzieci wróciły uśmiechnięte i zadowolone.


GRATULUJEMY!


ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
MARZEC 2019


W MARCU JAK W GARNCU
• Rozwijanie mowy i myślenia;
• Doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych;
• Wprowadzenie litery W, w;
• Doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez;

PORZĄDKI W OGRODZIE
• Rozpoznawanie oznak wiosny;
• Doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;
• Poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;
• Zapoznanie z warzywami cebulowymi;
WITAJ, WIOSNO!
• Wprowadzenie litery G, g;
• Zapoznanie z cyklem życia motyla;
• Ekspresja twórcza;
• Poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;

ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU
• Uwrażliwianie na zmiany w przyrodzie;
• Myślenie twórcze;
• Doskonalenie słuchu fonemowego;
• Uwrażliwienie na świat przyrody;
KATECHEZA
Pan Jezus podejmuje za nas cierpienie. To jest znakiem wielkiej miłości do nas.
Poznajemy Drogę Krzyżową Pana Jezus i uczulamy dzieci, że nie wolno nikogo krzywdzić.
Dzieci poznają osoby, które pomogły Panu Jezusowi, zachęta do pomocy ludziom
potrzebującym.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W NAJBLIŻSZYM CZASIE
• 06.03 – Środa Popielcowa – udział dzieci we Mszy Świętej z obrzędem posypania głów popiołem;
• 21.03 – Dzień Wspólnych Działań – „Wiosenko witamy Cię”
• 28.03 – Koncert wiosenny pt. „Głos natury”


ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
LUTY 2019


BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY
• Ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów
• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni
• Odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych)
• Utrwalenie nazw figur geometrycznych;
• Wprowadzenie litery B, b

W DAWNYCH CZASACH
• Doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów
• Rozwijanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw
• Doskonalenie myślenia twórczego i logicznego
• Poszerzanie słownika dzieci o homonimy

BALE, BALE W KARNAWALE
• Wprowadzenie litery n, N
• Doskonalenie motoryki małej i koordynacji ręka-oko
• Wprowadzenie liczby 0
• Doskonalenie motoryki małej
• Rozwijanie umiejętności muzycznych
• Wprowadzenie liczby 10

WYNALAZKI
• Doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności
• Poszerzanie wiedzy na temat prehistorii;
• Rozwijanie ekspresji artystycznej i sprawności ruchowej
• Usprawnianie analizy słuchowej;
• wprowadzenie litery P, p;


KATECHEZA
Pan Jezus wzywa nas do nawrócenia. Dzieci poznają czym jest nawrócenie
w kontekście przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie. Środa Popielcowa- dzieci poznają jej głębokie znaczenie i początek nowego okresu w Kościele.


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W NAJBLIŻSZYM CZASIE
• 21.02 – Zabawa karnawałowa – „W świecie bajek”
• 28.02 – Dzień Wspólnych Działań – Poznajemy Ojczyznę Świętej Rity


ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
STYCZEŃ 2019


WITAMY NOWY ROK
• Utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci
• Wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem
• Poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu
• Wprowadzenie litery U, u

CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?
• Doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków
• Doskonalenie umiejętności przewidywania
• Rozwijanie motoryki dużej
• Doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw
• Wprowadzenie liczby 8

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
• Rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie
• Doskonalenie sprawności manualnej
• Wprowadzenie litery S, s
• kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań

ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE
• Wprowadzenie liczby 9
• Kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych
• Doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W NAJBLIŻSZYM CZASIE
• 10.01 – Spotkanie z teatrzykiem Krak.-Art. „Kopciuszek”
• 17.01 – Wyjazd do Nowohuckiego Centrum Kultury
• 21.01 – Msza Święta w intencji Babć i Dziadziów naszych Przedszkolaków z udziałem dzieci i całych rodzin
• 30.01 – Spotkanie z Babciami i Dziadziami w Przedszkolu


ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

GRUDZIEŃ 2018

GRUDNIOWE ŻYCZENIA

 • Bóg Ojciec dał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa. Dzieci poznają przykładowe fragmenty Dobrej Nowiny.
 • Poszerzymy wiedzę na temat historii Świętego Mikołaja
 • Rozwiniemy umiejętność globalnego czytania
 • Wprowadzimy literę K, k
 • Udoskonalimy umiejętności matematyczne: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie
 • Wprowadzimy liczbę 6

KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ

 • Wprowadzimy literę R, r
 • Poszerzymy wiedzę na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych
 • Udoskonalimy umiejętność rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów
 • Będziemy kształtować poczucie empatii i troski
 • Rozwiniemy sprawność manualną

ŚWIĘTA ZA PASEM

 • Wprowadzimy literę L, l
 • Poszerzymy świadomość na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi
 • Będziemy kształtować umiejętność posługiwania się pieniędzmi
 • Wprowadzimy liczbę 7
 • Wprowadzimy pojęcie matematyczne – długość

ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

 • Poszerzymy wiedzę na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce
 • Rozwiniemy umiejętności muzyczne i plastyczne
 • Będziemy kształtować umiejętność dostrzegania różnic i podobieństw
 • Poszerzymy wiedzę na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia na świecie

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W NAJBLIŻSZYM CZASIE

 • 06.12 – Oczekiwanie na Gościa z Nieba – wizyta Świętego Mikołaja
 • 11.12 – Spotkanie z teatrzykiem Krak-Art. –
  „Przygody Jacka i Placka”
 • 13.12 – Spotkanie przedszkolaków w kościele – poznajemy polskich świętych – Święta Jadwiga Królowa
 • 19.12 – Wspólnie z Rodzicami przeżywanie radości Świąt Bożego Narodzenia – jasełka
  w Przedszkolu
 • 21.12 – Uroczyste świętowanie Narodzin Pana Jezusa – życzenia we wspólnocie przedszkolnej

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GRUPIE TUPTUSIE

LISTOPAD 2018

 1. LISTOPADOWE WSPOMNIENIA
 2. JESIENNA POGODA
 3. ZWIERZĘTA DOMOWE
 4. ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

 

 CELE WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • utrwalenie nazw członków rodziny;
 • wprowadzenie litery M, m;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;
 • łączenie w pary przedmiotów starych i nowych;
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 • pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;
 • wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne; kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3;
 • kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym);
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;
 • doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter;
 • przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji;
 • dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie;
 • wprowadzenie litery D, d;
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;
 • wprowadzenie liczby 4;
 • wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
 • przypomnienie nazw zwierząt domowych;
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
 • kształtowanie odpowiedzialności;
 • doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;
 • doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;
 • integrowanie grupy przedszkolnej;
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;
 • doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;
 • uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem);
 • wprowadzenie litery Y, y na podstawie liczby mnogiej;
 • utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;
 • utrwalenie nazw ptaków migrujących;
 • poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci;
 • utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

 • 08.11 – Koncert muzyczny „Niepodległa – zawsze zwycięska”
 • 14.11 – Uroczysta wieczornica na 100 lecie niepodległości – „Uczcimy Cię Polsko śpiewem”
 • 22.11 – Spotkanie przedszkolaków w kościele – poznajemy polskich świętych – Święty Andrzej Bobola
 • 29.11 – „Korowód Świętych”

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK 2018

DARY JESIENI

 • Rodzina dzieci Bożych spotyka się z Bogiem. Dzieci zapoznają się ze Słowem Bożym zawartym w Piśmie Świętym. Uczymy szacunku do Świętej Księgi i z słuchania z uwagą Słowa Bożego. Dzieci utrwalają wiadomości o modlitwie różańcowej i do Anioła Stróża.
 • Podzielimy nazwy warzyw na sylaby
 • Wskażemy części naziemne i podziemne warzyw
 • Odgadniemy warzywa i owoce jedynie za pomocą zmysłu dotyku
 • Będziemy obserwować i porównywać pestki pod względem wielkości
 • Rozpoznamy literę A wśród innych liter, będziemy wodzić palcem po szablonie litery
 • Sklasyfikujemy grzyby na jadalne i niejadalne

DBAMY O ZDROWIE

 • Sklasyfikujemy i przeliczymy produkty do odpowiedniego piętra piramidy żywienia
 • Podamy sposoby troszczenia się o własne zdrowie
 • Dobierzemy strój do pogody
 • Będziemy korzystać z biblioteczki grupowej, wypowiemy się na temat oglądanych książek
 • Wytniemy elementy z gazety i sklasyfikujemy wycięte obiekty
 • Nazwiemy części garderoby
 • Wyodrębnimy głoskę w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

 • Odgadniemy zagadki słowne i dźwiękowe na temat zwierząt leśnych
 • Wyodrębnimy nazwy zwierząt z innych słów
 • Przeczytamy globalnie nazwy zwierząt
 • Wyszukamy na obrazkach podobieństwa i różnice
 • Odrysujemy liść na kartce papieru techniką frotażu
 • Uporządkujemy liście według koloru i rozmiaru, posegregujemy obiekty

ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

 • Ułożymy książki według wysokości, grubości, koloru
 • Podamy skojarzenia do słowa „artysta”, narysujemy artystę przy pracy,
 • Sklasyfikujemy rodzaje obrazów
 • Nazwiemy różne techniki malarskie
 • Porównamy bilety teatralne i kinowe
 • Rozpoznamy i nazywa literę E spośród innych

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W NAJBLIŻSZYM CZASIE

 • 11.10 – Spotkanie z teatrzykiem Krak-Art. – „Zajęcza chatka”
 • 18.10 – Spotkanie przedszkolaków w kościele – poznajemy polskich świętych – Święty Stanisław ze Szczepanowa
 • 25.10 – Interaktywny Dzień Wspólnych Działań – „Święta Rito, co nam powiesz o sobie?”