Sówki

Poniedziałek dla „Sówek” był bardzo szczęśliwy, ponieważ było bardzo dużo niespodzianek z okazji Dnia Dziecka. Życzymy wszystkim dzieciom aby ten uśmiech nigdy nie schodził z ich twarzy.


We wtorek 28 maja w grupie „Sówek” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Tematyka była związana z literaturą i światem bajek. Dzieci były pod wielkim wrażeniem wspólnych zajęć dydaktycznych oraz zabaw integracyjnych z rodzicami. Bardzo dziękujemy za odwiedziny.


Zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze.

Maj 2019r.

TYDZIEŃ PIERWSZY: POLSKA TO MÓJ DOM.

 • Konstruowanie budowli z klocków.
 • Rozwijanie poczucia przynależności do rodziny.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według wzoru.
 • Doskonalenie sprawności manualnych.
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy.

TYDZIEŃ DRUGI:W KRAINIE MUZYKI.

 • Zabawy rozwijające zainteresowania czytelnicze.
 • Usprawnianie małej i dużej motoryki.
 • Rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych.
 • Usprawnianie narządów mowy.
 • Wyrabianie poczucia rytmu.
 • Doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej.

TYDZIEŃ TRZECI:ŚWIĘTO MAMY I TATY.

 • Ukazanie codziennych obowiązków domowych.
 • Ćwiczenia poprawiające wydolność fizyczną.
 • Uwrażliwienie zmysłu dotyku.
 • Doskonalenie koordynacji ruchowej.
 • Przygotowanie niespodzianek dla rodziców.
 • Rozwijanie zdolności muzycznych .

DZIEŃ CZWARTY: WRAŻENIA I UCZUCIA.

 • Rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć.
 • Rozpoznawanie emocji.
 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Kształtowanie sprawności manualnych oraz empatii.
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze strachem.
 • Usprawnianie liczenia w zakresie do 5.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W MAJU:

 • 8.05.2019r.-WYCIECZKA DO PACANOWA.
 • 9.05.2019r.-DZIEŃ WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ „RÓŻANE OPOWIEŚCI”.
 • 16.05.2019r..-SPOTKANIE PRZEDSZKOLAKÓW W KOŚCIELE.
 • 22.05.2019r.-ŚWIĘTA RITA,NABOŻEŃSTWO W KOŚCIELE Z UDZIAŁEM  DZIECI I ICH RODZIN GODZ.16:00.
 • 24.05.2019r. MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI MAM I TATUSIÓW GODZ.18:00.

26 marca najmłodsza grupa odwiedziła Bibliotekę Publiczną w Niepołomicach. Pani Basia w fantastyczny sposób wprowadziła nas w świat książek. „Sówki” z wielkim zaciekawieniem słuchały bajeczki o przygodach „Kici Koci w bibliotece”. Było dużo zabaw dydaktycznych związanych z literaturą. Maluszki miały również ogromną radość w kolorowaniu drewnianych zakładek do książek rozwijając swoje zdolności manualne. Dziękujemy p. Basi za wspólnie spędzony czas oraz podarunki w postaci książeczek.


„SÓWKI”. Zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze.

Marzec 2019r.

TYDZIEŃ PIERWSZY :W MARCU JAK W GARNCU.

 • Utrwalanie  nawyku prawidłowego oddychania.
 • Budowanie prawidłowych i zrozumiałych wypowiedzi dla otoczenia.
 • Ćwiczenia spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
 • Czerpanie radości ze wspólnych zabaw.
 • Przestrzeganie reguł dotyczących bezpieczeństwa.
 • Kształtowanie nawyków higienicznych i samoobsługowych.
 • Prowadzenie obserwacji przyrody. Próby wnioskowania na postawie obserwacji.

TYDZIEŃ DRUGI: PORZĄDKI W OGRODZIE.

 • Tworzenie kompozycji z gotowych elementów.
 • Doskonalenie liczenia w zakresie 1-5.
 • Pobudzanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności analizy sylabowej.
 • Rozwijanie zdolności muzycznych .
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy oraz polepszenie funkcji układu krążenia i oddychania.

TYDZIEŃ TRZECI: WITAJ, WIOSNO!

 • Budowanie krótkich zdań na temat obrazka.
 • Wzbogacanie słownika o nowo poznane słowa.
 • Rozwijanie motoryki małej i dużej.
 • Doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania na sygnał.
 • Dokonywanie analizy sylabowej.
 • Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej.

TYDZIEŃ CZWARTY: ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU.

 • Posługiwanie się nazwani zwierząt. Wiązanie nazwy zwierzęcia z obrazkiem.
 • Rozwijanie motoryki dużej oraz umiejętności reagowania na sygnał.
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy.
 • Rozwijanie spostrzegawczości oraz wiedzy ogólnej i przyrodniczej.
 • Kształtowanie poczucia rytmu.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i uważnego słuchania.

Zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze

Pierwszy tydzień lutego:

– opowiadanieo swoich ulubionych książkach, nauka uważnego słuchania, ćwiczenie spostrzegawczości, odszukanie różnic, zajęcia o emocjach – omawianie dobrych i złych postaci bajek, posługiwanie się określeniami: na, obok, w, pod, ćwiczenie analizy sylabowej, nauka piosenki „Bajkowe kraje” E. Jakubowskiej, zabawy językowe, próby wymyślenia swoich bajek – zabawy językowe, praca plastyczna – ozdabianie pierników z domku Baba Jagi plasteliną.

Drugi tydzień lutego:

– poznawanie wyglądu różnych dinozaurów, oglądanie książek o dinozaurach przyniesionych przez dzieci, „Jaki jest węgiel? – zabawa badawcza, badanie właściwości fizycznych soli, rozpoznawanie uczuć za pomocą symboli graficznych, budowanie poprawnych wypowiedzi, rozpoznawanie
i podawanie nazw zwierząt przedstawionych na schematycznych obrazkach, „Co to jest wulkan?” – rozmowa na temat wulkanu.

Trzeci tydzień lutego:

– rozumienie pojęcia: karnawał, kształtowanie umiejętności klasyfikowania pojazdów według określonej cechy, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-4,poznanie pracy fryzjera, podawanie nazw strojów balowych, posługiwanie się określeniami: serpentyna, konfetti, girlanda, rozumienie
i określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor, czerpanie radości ze wspólnej zabawy podczas balu karnawałowego.

Tydzień czwarty lutego:

– zapoznanie z wyglądem pierwszych rowerów, zapoznanie dzieci z różnymi sposobami komunikowania się – wzywanie pomocy w górach, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków, rozpoznawanie
i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, kółko, rozwijanie wyobraźni, zapoznanie z historią żarówki, ćwiczenia grafomotoryczne.

 • III tydzień lutego – zabawa karnawałowa „W świecie bajek
 • IV tydzień lutego – poznajemy ojczyznę Świętej Rity (Dzień wspólnych działań)

Zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze.

 Styczeń 2019r.

TYDZIEŃ PIERWSZY „ WITAMY NOWY ROK”.

 • Kształtowanie poczucia rytmu i ekspresji ruchowej.
 • Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania.
 • Rozwijanie sprawności manualnych.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości.
 • Utrwalanie kolęd „Świeć gwiazdeczko” oraz „Przybieżeli do Betlejem”.
 • Ćwiczenie słuchu oraz koncentracji uwagi.
 • Poszerzanie słownika czynnego dzieci.

TYDZIEŃ DRUGI:”CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?

 • Ćwiczenia mięśni poszczególnych partii ciała.
 • Budzenie ciekawości poznawczej dzieci.
 • Rozwijanie mowy, budowanie krótkich wypowiedzi.
 • Poszerzanie zakresu liczenia.
 • Rysowanie po śladzie, utrwalanie nazw figur geometrycznych : trójkąt, koło.
 • Ćwiczenia spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.

TYDZIEŃ TRZECI: ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE.

 • Omówienie obrazków przedstawiających sporty zimowe.
 • Wspólne omówienie zasad jakie powinny być spełnione, aby zimowa zabawa była bezpieczna.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej, umiejętności ilustrowania piosenki ruchem.
 • Ćwiczenia prawidłowego toru oddychania.
 • Rozwijanie spostrzegawczości oraz koncentracji uwagi. Odwzorowywanie układu elementów.

TYDZIEŃ CZWARTY: PTAKI ZIMĄ.

 • Rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał, zachęcanie do uczestniczenia we wspólnych zabawach.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Oglądanie ilustracji przedstawiających różne gatunki ptaków.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy ptaków: gil, wróbel, gołąb. Określanie różnic i podobieństw.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania oraz poprawnego budowania wypowiedzi.
 • Ćwiczenia w liczeniu do 4.

TYDZIEŃ PIĄTY:ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA.

 • Usprawnianie narządów mowy.
 • Rozwijanie kreatywności w trakcie zabaw parateatralnych.
 • Eksperymenty językowe, zabawy słowotwórcze-tworzenie zdrobnień.
 • Wypowiadanie się na temat osób bliskich, wdrażanie dzieci do okazywania szacunku drugiej osobie.
 • Doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy plastycznej według wzoru.

Zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze.

Listopad 2018r.

 

W pierwszym tygodniu listopada będziemy rozmawiać o naszych najbliższych. Poznamy nowe zabawy ruchowe „Koniki, skaczą”, ”Żabki”, ”Pająk i muchy”. Nauczymy się nowej piosenki „Kolory muzyki”. Wykonamy pracę plastyczną „Flaga” i utrwalimy symbole narodowe. Nie zabraknie zabaw logopedycznych rozwijających mowę                  oraz zabaw konstrukcyjno- manipulacyjnych.

W kolejnym tygodniu  przygotowywać się będziemy do uczczenia 100-letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości, utrwalimy wierszyki i piosenkę. Poznamy zabawy ruchowe „Zaprzęgi”, „Piłka w tunelu” oraz  „Chmurki”. Poznamy nową piosenkę „Deszczowe krople”. Nie zabraknie ćwiczeń rozwijających motorykę małą, motorykę dużą oraz ćwiczeń rozwijających percepcję wzrokową.

W trzecim tygodniu tematem przewodnim będą nasze zwierzęta domowe. Poznamy różne wierszyki i  piosenki o  otaczających nas zwierzętach. Nauczymy się         o nie dbać i z szacunkiem traktować. Ćwiczyć będziemy klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wielkość kształtów oraz sprawność fizyczną wykonując ćwiczenia wzmacniające różne partie mięśni.

W kolejny  tydzień wdrażać będziemy uważne słuchanie wierszy „Misiowe kłopoty”, „Kolczasty jeżyk oraz „Lis”. Pobawimy  się w nowe zabawy ruchowe „Ćwir, ćwir”, ”Wróbelki i sikorki” oraz „Droga do domów zwierząt”. Będzie dużo zabaw usprawniających narząd mowy.

 

Najważniejsze wydarzenia:

 • 5 .11.2018r.-Wyjście na pobliski cmentarz.
 • 11.2018r.-Koncert muzyczny pt: ”Niepodległa-zawsze zwycięska”.
 • 11.2018r.-Akcja ogólnopolska „Do hymnu”.
 • 11.2018r. Wieczornica z okazji 100-letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 • 11.2018r.-warsztaty ceramiczne.
 • 11.2018r.-Dzień wspólnych działań „Poznajemy świętych”.

5 listopada grupa maluszków odwiedziła pobliski cmentarz. Utrzymując tradycję związaną ze Świętem Zmarłych zapaliliśmy symbolicznie znicze ofiarując modlitwę za tych, którzy odeszli…

      


Zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze

Pierwszy tydzień października:

-rozpoznawanie i podawanie nazw warzyw i owoców,degustacja, nauka piosenki „Pac gruszka do fartuszka”, „Maślak” – rozmowa na temat wiersza D. Gellner, budowa grzyba, przeliczanie w zakresie 1-3, poznawanie nazw drzew liściastych: kasztanowiec, dąb i ich owoców, układanie obrazów
z materiału przyrodniczego, zabawy kasztanami, „Jarzębina” – słuchanie wiersza H. Badury i rozmowa na jego temat, zabawy kasztanami, żołędziami, jarzębiną,

Drugi tydzień października:

– rozróżnianie potraw zdrowych i niezdrowych, poznanie pracy lekarzapediatry, „Katar” – zapoznanie z wierszem J. Brzechwy, zwracanie uwagi na ubiór stosowny do pogody, rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby, dużo zabaw ruchowych, przeliczanie w zakresie 1-3, stemplowanie owocami,

Trzeci tydzień października:

– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, oglądanie liści -zwrócenie uwagi na ich kształt, fakturę i wielkość, rozmowa na temat zimowych domów zwierząt, „Przed zimą” – rozmowa na temat wiersza
A. Łady-Grodzickiej, zagadki dotyczące zwierząt, słuchanie opowiadania
B. Formy, „Kolorowe listki” – zapoznanie z piosenką, zabawy muzyczne, tworzenie jesiennych obrazów za pomocą pomalowanych liści, teatrzyk sylwet, składanie liści z elementów,

Tydzień czwarty października

– oglądanie ilustracji przedstawiającej las jesienią, eksperymentowanie
z kolorami, „Misiowe tańce” – nauka słów piosenki, „Wiatr i chmurki” – zabawa językowa z wykorzystaniem wiersza D. Gellner, słuchanie piosenki
i ilustrowanie jej ruchem, zabawy rytmiczneCwiczenie umiejętności wyrażania emocji, rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania, wykonanie kukiełek i zabawa w teatrzyk, „Piłka Oli” – zapoznanie z piosenką

 • W drugim tygodniu października będzie miało miejsce spotkanie
  z teatrzykiem Krak-Art. „Zajęcza chatka”.
 • W ostatnim tygodniu października odbędzie się Interaktywny Dzień Wspólnych Działań – „Święta Rito, co nam powiesz o sobie?”

Zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze.

Wrzesień 2018r.

Pierwszy tydzień będzie upływał nam na zabawach integrujących grupę oraz zapoznaniu się z planem dnia w Przedszkolu. Poznamy nowe zabawy ruchowe „Zmiana miejsc”,,, Samochody”, „Kotki” oraz „Wąż”. Będziemy wdrażać się  do uważnego słuchania wierszyków i opowiadań, które pomogą nam poznać zasady i reguły panujące w naszej grupie.

Kolejny tydzień upływać nam będzie na dzieleniu się wspomnieniami z wakacji. Poznamy zabawy, które kształtują postawę naszego ciała oraz ćwiczenia usprawniające motorykę małą. W dalszym ciągu wdrażać będziemy zasady i reguły panujące w grupie poprzez ustalenie KODEKSU PRZEDSZKOLAKA. Nie zabraknie zabaw ruchowych, rozwijających sprawność fizyczną a także dydaktycznych pozwalających nam rozwijać sferę intelektualną.

Tydzień trzeci będzie poświęcony ważnemu aspektowi jakie jest bezpieczeństwo. Poznamy zawód policjanta i jego akcesoria oraz niektóre znaki drogowe, które nauczą nas jak powinniśmy się zachowywać na drodze. Nawiązywać będziemy do bezpiecznych zabaw w przedszkolu i na placu zabaw. Nauczymy się piosenki A. Galicy „Dzieci i światła”.

W ostatnim  tygodniu  dowiemy się jak dbać o siebie i otaczające  nas środowisko. Poznamy opowiadanie  M. Galicy „Wiercipiętek się brudzi”, które ukaże nam jak ważne jest dbanie o higienę osobistą. Stopniowo będziemy uczyć się nazw kolorów oraz kształtów na poprzez zabawy ruchowe  i dydaktyczne.

 

W każdym dniu będziemy rozwijać samodzielność nawyki higieniczne.