O przedszkolu

Przedszkole Sióstr Augustianek jest Placówką Niepubliczną. Usytuowane jest w centrum Niepołomic,  przy ulicy Jagiellońskiej 3.

Nasze Przedszkole, pod wezwaniem Św. Anny  mieści się w nowym, piętrowym, wolnostojącym budynku. Otoczony jest  dużym przestronnym ogrodem z kolorowym placem zabaw, które zostało oddane do użytku we wrześniu 2010 roku.

Przedszkole realizuje cele i zadania w duchu wartości i zasad przekazywanych przez  Kościół Katolicki a w szczególności podtrzymuje tożsamość narodową dzieci, uczy miłości do Boga i Ojczyzny.

Jesteśmy Przedszkolem które:

  • Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.
  • Wychowuje, uczy w duchu zasad wiary chrześcijańskiej.
  • Zapewnia dziecku opiekę i poczucie bezpieczeństwa.
  • Stwarza sytuacje do pełnego rozwoju duchowego i psychofizycznego dziecka.
  • Współpracuje z Rodzicami.

Atuty naszego Przedszkola:

  • Duże, jasne i przestronne sale dla dzieci.
  • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna podejmującą działania w kierunku podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego.
  • Bezpieczny, piękny, dający dzieciom dużo swobody teren dookoła budynku przedszkolnego, który powoli zagospodarowujemy.
  • Domowe, smaczne i zdrowe posiłki

Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 -5 lat. W wyjątkowych sytuacjach dzieci w wieku 2,5 lat.

Przedszkole czynne jest od 06:30-16:30 od poniedziałku do piątku.

Nasza wizja
Pragniemy, by edukację w naszym Przedszkolu kończyły dzieci, o wysokiej kulturze osobistej, kochające Boga i ludzi, wrażliwe na kontakt z przyrodą i kulturą. Stawiamy sobie za cel, by Rodzice z satysfakcją wspominali pobyt dziecka w naszym Przedszkolu.

Nasza misja
Posłannictwem naszego Przedszkola jest służba dziecku, kształtowanie jego osobowości w duchu Ewangelii, szczególnie poprzez odkrywanie znaków Bożej obecności w otaczającej rzeczywistości.