Dzień Anioła Stróża

Aniele Boży,
Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój,
Rano, w wieczór, we dnie, w nocy,
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
Doprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.