Wesołego Alleluja !

Nadzieja, która unosi życie zwyciężyła śmierć!

JEZUS CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Życie nabrało sensu. Ciemności przepełniły się światłem,

smutek przemienił się w radość!

Zbawiciel Nasz – Triumfalny Baranek – wkracza w nasze życie z

chorągwią ZWYCIĘSTWA,

której na imię WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ…

Życzymy, by moc Zwycięskiego, Zmartwychwstałego Pana

opromieniła wszystkie Wasze drogi…

Niech Jego moc prowadzi po ścieżkach budowania

cywilizacji miłości i pokoju,

wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Niech radość, którą niesie Wielkanocny Poranek

będzie zapowiedzią nowych, piękniejszych dni

pełnych bliskości Zbawcy i dobroci ludzi!

Z darem wdzięczności i modlitwy

na czas przeżywania Świąt Wielkiej Nocy:

Dyrekcja, Nauczyciele  oraz wszyscy Pracownicy