Teatrzyk lalkowy „O Maciusiu Strażaku”

Ostatnie spotkanie z teatrem zaowocowało w postaci znajomości numerów alarmowych i zasad bezpiecznego obcowania ze źródłami ognia. Wesoły strażak Maciuś pozwolił, aby do jego drużyny wystąpiły pracowite zwierzątka. A komendant straży pochwalił całą załogę!