Czcimy Świętą Ritę

22 maja to dzień szczególny dla naszego Przedszkola, bo wspominana dziś Święta Rita jest w tym roku naszą Patronką. Zaproszenie na nabożeństwo ku Jej czci przyjęli Rodzice naszych dzieci i wspólnie modliliśmy się przez Jej wstawiennictwo.

Po krótkim wprowadzeniu Księdza Antoniego w obchodzone święto, wszystkie dzieci odmówiły specjalną modlitwę dziecka, a następnie reprezentacja starszaków prosiła wezwaniami o dary: pokoju, miłości, cierpliwości, przebaczenia, wierności,… .Każdy z uczestników nabożeństwa miał możliwość osobistego oddania czci relikwiom Świętej Siostry Augustianki
i złożone zostały intencje napisane przez Rodziny naszych przedszkolaków.

Nie mogło zabraknąć pięknego w swej wymowie obrzędu poświęcenia róż, przez co połączyliśmy się duchowo z wszystkimi czcicielami Świętej Rity na całym świecie.

Ufamy, że powierzone nam dzieci i ich rodziny doznają szczególnej opieki świętej, która jest przykładem życia dla wszystkich stanów: dzieci, dziewcząt, małżonek, matek, wdów i osób poświęconych Bogu.