Konkurs wielkanocnych palm

Jest już tradycja w naszym Przedszkolu, że bierzemy udział w konkursie na palmę wielkanocną. Oto co o tym wydarzeniu pisze się w naszym mieście:

W Niedzielę Palmową nie mogło także zabraknąć najważniejszego jej atrybutu czyli palm. Palmę należało wykonać własnoręcznie, dowolną techniką z zachowaniem formy przestrzennej, wykorzystując np. kolorową bibułę, wstążki, suszone trawy, kwiaty, liście, zboża, borowiny itp., jednak bez elementów gotowych oraz z tworzyw sztucznych. Do konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną zgłoszono 20 prac. Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz rzeczowe przez wystawców. Wyróżnionym przyznano nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział.

Wyniki XII Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną:

Kategoria: palmy większe:
I miejsce – Przedszkole ss. Augustianek im. św. Anny w Niepołomicach
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Zabierzowskiej
III miejsce – Koło Gospodyń Ochmanów

Bóg zapłać Rodzinom, które współuczestniczyły w tworzeniu naszej palmy, poprzez ofiarowanie potrzebnych materiałów!