Pielgrzymka dziękczynna do Sanktuarium Św. Jana Pawła II na Białych Morzach

23 czerwca odbyła się Pielgrzymka Rodzin do Sanktuarium św. Jana Pawła II
w Krakowie, podczas której Dzieci wraz z Rodzicami, Siostrami i Paniami dziękowały Panu Bogu za miniony rok przedszkolny.

Wzięliśmy udział w uroczystej Eucharystii, którą sprawował ks. Dariusz. W Kościele zgromadziły się całe rodziny, dzieci przygotowały oprawę Mszy Świętej, radośnie śpiewały pieśni wielbiąc Pana Boga, kierując wezwania modlitwy wiernych.

Zwiedziliśmy Muzeum, w którym zaprezentowane były pamiątki oraz osobiste przedmioty św. Jana Pawła II, głównie z okresu pontyfikatu oraz przedmioty ofiarowane Ojcu Świętemu w trakcie pielgrzymek i wieloletniej posługi kapłańskiej.

Na zakończenie Pielgrzymki uczestniczyliśmy w pikniku rodzinnym, na którym nie zabrakło papieskich kremówek, a także w wesołych zabawach na świeżym powietrzu.

Dzięki Ci Panie za pielgrzymkę!