Wspólna modlitwa w intencji Babć i Dziadziów

19 stycznia wieczorem na Mszy Świętej w intencji Babć i Dziadziów naszych Przedszkolaków zgromadziły się całe rodziny. Dzieci pod kierunkiem wychowawczyń przygotowały oprawę liturgiczną tej uroczystej Eucharystii. Tatuś Broni przeczytał I czytanie, Ola zaśpiewał psalm responsoryjny, starszaki modliły się w potrzebach Kościoła, świata i naszych, średniaki przyniosły do ołtarza dary: kalendarz na rozpoczęty nowy rok 2018, kwiaty jako podziękowanie za Babcie i Dziadziów oraz chleb, wino i wodę do sprawowania Najświętszej Ofiary. Gromkim i radosnym śpiewom kolęd akompaniowała Mamusia Broni. Ksiądz Proboszcz w krótkim słowie do dzieci, zachęcił do wdzięczności dla Babć i Dziadziów za wiele wspaniałego dobra, którego doświadczają w codziennym życiu wnuki. Na koniec pod kolorową i kręcącą się gwiazdą odbył się krótki życzeniowy koncert kolęd.

„Hej kolęda, abyście święci byli,

hej kolęda i bogu zawierzyli!”