Archiwum z miesiąca: Wrzesień 2017

ZAGADNIENIA  WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

WRZESIEŃ   2017

Pierwszy raz w przedszkolu

 • Zapoznanie z innymi przedszkolakami w grupie
 • Rozwijanie mowy
 • Zapoznanie z kącikami zainteresowań, omówienie sposobu korzystania z nich
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Poznanie znaczków rozpoznawczych oraz określanie ich przeznaczenia

 

 Jestem przedszkolakiem

 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Wdrażanie do uważnego słuchania
 • Doskonalenie sprawności manualnych
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie samoobsługi

 

Bezpieczne ulice

 • Poznawanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Doskonalenie mowy
 • Kształtowanie umiejętności muzycznych
 • Rozwijanie sprawności manualnej

 

Nadeszła jesień

 • Zapoznanie z cechami charakterystycznymi jesieni
 • Dostrzeganie rytmu i kontynuowanie go
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Doskonalenie umiejętności manualnych
 • Rozwijanie mowy

 

 


Zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze.

Wrzesień 2017r.

 • W pierwszym tygodniu nasze działania będą skupiać się na współtworzeniu przyjaznej atmosfery w grupie. Skupimy się na przestrzeganiu wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Dużą uwagę poświęcimy na rozwijaniu relacji między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji     poprzez współdziałanie podczas tańców, gier, zabaw integracyjnych.

 

 • W kolejny tydzień poznamy nowe zabawy i ćwiczenia wyrabiające orientację w schemacie ciała drugiej osoby „Nasze ciała są różne”. Poznamy  zabawę dydaktyczną „Bawię się z kolegami’’ a także nową piosenkę „Jestem przedszkolakiem”. Wrócimy również do wakacyjnych wspomnień.

 

 • W trzecim tygodniu będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie na drodze. Poznamy samochody specjalistyczne oraz niektóre znaki drogowe. Poznamy nową piosenkę „Uwaga-czerwone światło’’ a także zabawę dydaktyczną  „ Kto nam pomoże”.  W tym tygodniu nie zabraknie zabaw matematycznych: będziemy rozróżniać figury geometryczne  a także uczyć się określania położenia przedmiotów          w przestrzeni  ( nad, pod, za, przed, wysoko, nisko).

 

 • Ostatni tydzień upłynie nam na rozmowach o tematyce jesiennej. Poznamy wiersze „Ranek na leśnej polanie” oraz „Zapasy”. Poznamy zabawy dydaktyczne „ Rozpoznajemy drzewa” oraz  „ Liczymy grzyby”.  Udamy się na wycieczkę do pobliskiego lasu aby oglądać drzewa i zebrać  owoce drzew by wzbogacić nasz kącik przyrodniczy .Poznamy niektóre grzyby jadalne i te, których jeść nie wolno. Nie zabraknie ćwiczeń logopedycznych oraz grafomotorycznych.

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ 2017

NASZA GRUPA:

 • Będziemy nazywać kąciki zainteresowań, poznamy sposoby korzystania z nich;
 • Będziemy ćwiczyć język, wargi i dolną szczękę;
 • Utrwalimy umiejętność liczenia w dostępnym zakresie;
 • Będziemy rozpoznawać znane zabawki za pomocą dotyku;
 • Nauczymy się piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”;
 • Nauczymy się rozpoznawać i nazywać bębenek;
 • Będziemy kształtować umiejętność posługiwania się nożyczkami;
 • Będziemy wyklejać kolorowym papierem rysunek ulubionej zabawki;
 • Będziemy rozpoznawać i nazywać kolory: niebieski, biały, żółty, zielony, czerwony, czarny, różowy.
 • Będziemy reagować ruchem na sygnał słowny;
 • Będziemy naśladować pokazywane ruchy dłoni i całego ciała;
 • Rozwiniemy ogólną sprawność ruchową;

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM:

 • Będziemy stosować zwroty grzecznościowe;
 • Nauczymy się przestrzegać ustalonych umów;
 • Będziemy pokazywać mimiką, gestem emocje, których nazwy usłyszymy;
 • Będziemy odpowiadać na pytania dotyczące obrazka;
 • Nauczymy się rozpoznawać dźwięki dochodzące z otoczenia;
 • Będziemy układać obrazki historyjki według kolejności zdarzeń;
 • Będziemy wskazywać u siebie wymienione części ciała;
 • Będziemy określać położenie przedmiotów względem siebie, stosować słowa: przed, za, obok, na, nad
 • Utrwalimy umiejętność posługiwania się pędzlem;
 • Będziemy naśladować ruchy i odgłosy zabawek;
 • Będziemy maszerować i biegać z podnoszeniem wysoko kolan;
 • Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach kształtujących postawę ciała;

ULICZNE SYGNAŁY:

 • Poznamy zasady zachowania się w autobusie;
 • Będziemy dzielić rytmicznie (na sylaby) nazwy różnych środków lokomocji;
 • Będziemy składać w całość pocięte obrazki samochodów – według wzoru;
 • Utrwalimy przy jakim kolorze sygnalizacji świetlnej przechodzi się przez ulicę;
 • Zrozumiemy znaczenie pasów i znaku ostrzegawczego – Uwaga! Przejście dla pieszych.
 • Będziemy kształtować zdolności manualne poprzez wycinanie elementów i zaginanie ich wzdłuż linii przerywanych;
 • Będziemy uczestniczyć w zabawach ruchowych z woreczkiem;

NADESZŁA JESIEŃ:

 • Będziemy wymieniać oznaki jesieni;
 • Będziemy dobierać w pary liście i owoce z tego samego drzewa;
 • Będziemy rozpoznawać i nazywać wybrane drzewa (np.: kasztanowiec, dąb, klon, jarzębinę);
 • Będziemy stosować słowa: na, przed, za, nad, obok;
 • Wykonamy oddruk liści techniką frotażu;
 • Rozwiniemy ogólną sprawność i zwinność;

 

 

Nasze piosenki:

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

 

Kochamy cię Janie Pawle II

Choć dobry Bóg już wezwał Cię
Choć nam bez Ciebie – Janie Pawle – trochę źle
Czujemy wciąż, że jesteś tu
Dlatego Tobie chcemy śpiewać w takim dniu

Refren:
Za Twoje słowa – kochamy Cię!
Co dzień od nowa – kochamy Cię!
Za to, że jesteś stąd – kochamy Cię!
Że jesteś z nami wciąż – kochamy Cię!

Za Twe podróże – kochamy Cię!
Za serce duże – kochamy Cię!
Czy dobrze nam czy źle – kochamy Cię!
My – polskie dzieci Twe – kochamy Cię!

Nie mamy dziś tysiąca róż
Żeby je tu przed Twym obrazem- złożyć móc
Prezentów też nie mamy stu

Refren:
Za Twe cierpienia – kochamy Cię!
Za Twe modlitwy – kochamy Cię!
Za Twoje troski – kochamy Cię!
Za to, żeś polski – kochamy Cię!

Za każdy uśmiech Twój – kochamy Cię!
Za świętość Twą i znój – kochamy Cię!
Za wiarę Twoją w nas – kochamy Cię!
Za cały z Tobą czas – kochamy Cię!

Za przebaczania dar – kochamy Cię!
Za urok Twój i czar – kochamy Cię!
Na dobre i na złe – kochamy Cię!
My – polskie dzieci Twe – kochamy Cię!
My – polskie dzieci Twe – kochamy Cię!

 


14 września Tuptusie i Wesołe Kangurki uczestniczyły w spotkaniu przedszkolaków w kościele. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały katechezy o Matce Bożej Częstochowskiej. Przedszkolaki trafnie odpowiadały na pytania oraz z radością włączyły się do śpiewu przy gitarowym akompaniamencie Księdza Mariana.

Na zakończenie udaliśmy się na wspólną modlitwę pod mozaikę ze św. Janem Pawłem II – patronem  roku w naszym Przedszkolu.


Pierwszy tydzień w przedszkolu już za nami. Wesołe Kangurki, Tuptusie i Pszczółki z radością podejmują zabawy i odnawiają zawarte przed wakacjami przyjaźnie, a dzieci, które przyszły po raz pierwszy poznają przedszkolne zwyczaje i uczą się funkcjonowania w nowym środowisku.

Życzymy wszystkim wspaniałego roku. Szczęść Boże!