Koncert muzyczny „Tańce narodów Europy”

W jeden ze słonecznych poranków dzieci, dzięki spotkaniu z muzyką, poznawały różne tańce europejskie: francuski gawot, czeską polkę, a także polskiego poloneza – to tylko niektóre z nich. Dowiedziały się również o tajemnicach „anielskich skrzypiec”, czyli wiolonczeli. Na zakończenie spotkania zabrzmiała melodia tańca, który wykonywany jest tylko przez mężczyzn – zbójnickiego – Hej!