Najlepsze dla Babci i Dziadzia – wspólna modlitwa

Nasze tegoroczne świętowanie Dnia Babci i Dziadzia rozpoczęliśmy od ofiarowania w Ich intencji Mszy Świętej, na której zgromadziły się całe Rodziny. Mimo prawdziwie zimowej pogody, do Nieba popłynęła żarliwa i gorąca modlitwa wszystkich zebranych. Przedszkolaki przygotowały zachęcające wszystkich do włączenia się śpiewy, czytanie, psalm responsoryjny i modlitwę wiernych. Modlitwie naszej przewodził Ksiądz Rafał, który w dialogu z dziećmi przypomniał, jak ważni są Babcia i Dziadek oraz to, że nie możemy złożyć im wspanialszego prezentu niż Najświętsza Eucharystia. Bóg zapałać wszystkim, którzy ciesząc się tym darem, tworzyli wspólnotę radosnej modlitwy.