Powiedz mi o Świętym Stanisławie Kostce …

Niezawodne Kangurki reprezentowały wszystkie przedszkolaki na pierwszym spotkaniu dla przedszkoli w kościele. Radosny śpiew, przy gitarowym akompaniamencie Księdza Mariana, wypełniał wnętrze świątyni. A śpiewaliśmy: „Pan jest Pasterzem moim”, „Historia”, Idzie Jezus”. Dzieci wysłuchały również opowieści o życiu Świętego Młodzieńca – Stanisława Kostki i zachęcone zostały do czuwania nad tym, co wypowiadają nasze wargi, by nie zasmucać Dobrego Boga. A potem były jeszcze inne przyjemności…