Tydzień z historią u starszaków

Gromadka Puchatka spędziła tydzień z historią Polski i Niepołomic – byliśmy na Kopcu Grunwaldzkim,w niepołomickim zamku, pod Dębem Wolności, czytaliśmy niepołomickie i krakowskie legendy, poznaliśmy królów Polski, którzy szczególnie związani byli z Niepołomicami i odwiedziliśmy ich pomniki, wspominaliśmy o pierwszych władcach polskich – Mieszku I, który przyjął chrzest i pierwszym królu Polski – Bolesławie Chrobrym. To już kolejne, trudne, ale jakże ciekawe spotkania z historią – korzystajmy, ponieważ nasze miasto kryje wiele wspomnień i nawiązań do ogólnopolskich wydarzeń historycznych.